Τρίτη, Ιανουάριος 16, 2018
Text Size

Πιστοποιήσεις

Αντοχή στη φωτιά θωρακισμένων πορτών αλουμινίου
Αντοχή στη φωτιά μεταλλικών θωρακισμένων πορτών
Αντοχή στην Κρούση για Πάνελ Με ή Χωρίς Τζάμι
iso 9001 14001
Αντοχή στην ανεμοπίεση
Θερμοπερατότητα για πάνελ χωρίς τζάμια
Θερμοπερατότητα για πάνελ με τζάμια
Ακαμψία στον άξονα στρέψης τυφλού πάνελ
Ακαμψία στον άξονα στρέψης σε πάνελ με τζάμι
Υδατοστεγανότητα