Τρίτη, Ιανουάριος 16, 2018
Text Size

Οικολογική συνείδηση

 

Η φροντίδα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι για την BIOPANEL κοινωνική ευθύνη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής εταιρικής φιλοσοφίας της.

Δέσμευση της εταιρίας είναι να προστατεύει το περιβάλλον, αποτρέποντας ή ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλoντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της, μέσα από τον κατάλληλο σχεδιασμό, την παραγωγή, τη διανομή και τη χρήση τους.

Με σκοπό λοιπόν την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, έχουν οργανωθεί και λειτουργούν όλα τα τμήματα της εταιρίας, σύμφωνα με οδηγίες και κανόνες, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση του προγράμματος.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΗ

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι ανακυκλώσιμα. Η συσκευασία των προϊόντων γίνεται με ανακυκλωμένο χαρτί.

Όλη η ποσότητα σκραπ αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα, αποστέλλεται σε εξουσιοδοτημένες εταιρίες ανακύκλωσης.

Επενδύει στην εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον ενώ  παράλληλα η παραγωγική διαδικασία παραμένει φιλική προς το περιβάλλον.

Φροντίζοντας  το εργατικό δυναμικό της , η ΒΙΟΠΑΝΕΛ παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την μέγιστη ασφάλεια τους.